Diensten

ongediertebestrijding

Kloek Ongediertebestrijding is een betrouwbare en vakkundige partner op het gebied van ongediertebestrijding in de breedste zin van het woord. Het bedrijf voldoet aan de specialistische eisen welke door de vakorganisatie, worden gesteld. Uiteraard zijn al onze bestrijdingstechnici gediplomeerd en zijn klantvriendelijkheid en service vanzelfsprekend. Wij werken in opdracht van zowel particulieren als bedrijven.

Tot onze klantenkring behoren o.a. gerenommeerde bedrijven in de scheepvaart, woningbouwverenigingen en overheidsinstanties.diensten Heeft u een vraag of probleem, aarzel niet en neem contact met ons op. Wij maken van uw probleem onze zorg.

Sanering houtaantasters

Kelder- en huiszwam, hout-aantastende insecten en houtrot richten jaarlijks grote schade aan in huizen, bedrijfspanden etc. Door tijdig dergelijke aantastingen te onderkennen kunt u van veel kosten en ongemak verschoond blijven. Vanwege het specialistische karakter verdient het de aanbeveling dat u Kloek Bedrijfshygiëne in een zo vroeg mogelijk stadium raadpleegt.

Regelmatig wordt de expertise van Kloek Bedrijfshygiëne gebruikt om de bouwtechnische staat van een woning of bedrijfspand gedetailleerder in kaart te brengen.Een standaard keuringsrapport voorziet vaak niet in een goed beeld van met name kruip-en kelderruimtes. Juist hier ontstaan in veel gevallen de problemen met betrekking tot zwam, houtrot en diverse andere schimmels en is er vrijwel zeker sprake van een vochtprobleem.

Mogelijke oorzaken:
onvoldoende ventilatie
doorslaand vocht
optrekkend vocht
verzakken van de bodemafsluiting, hoog grondwaterpeil
verborgen lekkages
Wanneer een onderzoek laten uitvoeren?
Aankoop onroerend goed.

Indien u onroerend goed wil aankopen dat gedateerd is van voor ca. 1970 is het zeer aan te raden het pand door ons te laten inspecteren tegen zwam en hout-aantastende insecten, aangezien voor deze periode veelal gebruik is gemaakt van een houten draagconstructie (houten draagbalken, vloerhout, dakbeschot). Inzicht in de staat en het onderhoud van het pand stellen u in staat eventuele kosten te voorzien en te beheersen. Verkoop onroerend goed.

Verborgen gebreken zijn ook een doorn in het oog van de verkopende partij. Uw onderhandelingspositie wordt versterkt indien u een gedegen en gedetailleerd rapport kunt overleggen van kruipruimte, vloeren en dakconstructie.Wanneer u tijdens een verbouwing of renovatie onverhoopt aantasting door schimmel, zwam of hout-aantastende insecten ontdekt is het raadzaam hier accuraat mee om te gaan.

Kosten

Slechts bij aan- en verkoop van onroerende goederen zijn kosten verbonden aan het onderzoek en opmaak van het inspectierapport. Behoudens hiervoor genoemde uitzonderingen zijn onze inspecties en de opmaak van de inspectierapporten geheel vrijblijvend en wordt u tot niets verplicht! Ontsmetting

Na het overlijden van een bewoner is het in veel gevallen noodzakelijk de woning te laten ontsmetten. Bacteriën, gisten, virussen en schimmels zijn weliswaar niet altijd waarneembaar met het blote oog, maar daarom niet minder schadelijk voor de gezondheid. Op discrete en professionele wijze wordt de gehele woning vakkundig ontsmet en gereinigd, al naar gelang de ernst van de situatie en/of de wens van de nabestaanden.

Wij werken accuraat, landelijk en hebben inmiddels onze diensten naar volle tevredenheid uitgevoerd in opdracht van diverse notarissen, woningcorporaties en natuurlijk particulieren.